Тема: Ціна поділки вимірювального приладу. Визначення розмірів та об’ємів тіл.